Љубомир Стојановски

Број на голови 24

Влахо Костов

Број на голови 14

Јован Димовски

Број на голови 17

Владимир Мојсовски

Број на голови 16

Дамјан Сиљановски

Број на голови 13

Мартин Мојсовски

Број на голови 3

Дарко Филимановски

Број на голови 13

Саше Димитровски

Број на голови 4

Горан Андонов

Број на голови 9