01

Петар Митровски

Број на голови 2

04

Дарко Видиниќ

Број на голови 4

10

Ратко Иванов

Број на голови 12

11

Влатко Иванов

Број на голови 4

09

Никола Велевски

Број на голови 12

08

Роберто Гаврилов

Број на голови 7

02

Филип Кекев

Број на голови 4

15

Никола Трајановски

Број на голови 3

07

Дејан Десковски

Број на голови 0

06

Љупчо Јанакиевски

Број на голови 1

03

Игор Илиевски

Број на голови 0

14

Мартин Цветановски

Број на голови 0

12

Емил Стојановски

Број на голови 0

05

Бојан Ивановски

Број на голови 2

13

Зоран Лазаревски

Број на голови 0