Љупчо Стојановски

Број на голови 7

Христијан Стојановски

Број на голови 1

Сашо Петрушевски

Број на голови 1

Бојан Дејановски

Број на голови 0

Никола Николовски

Број на голови 11

Мартин Николовски

Број на голови 0

Виктор Здравев

Број на голови 0

Младен Спасовски

Број на голови 2

Стефан Јовановски

Број на голови 8

Бране Стојановски

Број на голови 0

Антонио Анчевски

Број на голови 0

Слободан Чичевски

Број на голови 2

Роберт Бојаџиев

Број на голови 7

Дарко Ѓурчиновски

Број на голови 3

Никола Чаушевски

Број на голови 3