05

Младен Спасовски

Број на голови 0

26

Љупчо Стојановски

Број на голови 2

10

Бојан Дејановски

Број на голови 3

25

Мартин Николовски

Број на голови 1

08

Бране Стојановски

Број на голови 1

20

Христијан Стојановски Гари

Број на голови 2

15

Александар Недев

Број на голови 1

29

Благоја Божиновски

Број на голови 3

21

Даниел Стојановски

Број на голови 0

3

Стефан Јовановски

Број на голови 2

02

Бобан Ристов

Број на голови 3

02

Никола Николовски

Број на голови 0