Љупчо Стојановски

Број на голови 12

Христијан Стојановски

Број на голови 3

Сашо Петрушевски

Број на голови 1

Бојан Дејановски

Број на голови 0

Никола Николовски

Број на голови 16

Мартин Николовски

Број на голови 1

Виктор Здравев

Број на голови 0

Младен Спасовски

Број на голови 5

Стефан Јовановски

Број на голови 12

Бране Стојановски

Број на голови 2

Антонио Анчевски

Број на голови 0

Слободан Чичевски

Број на голови 3

Роберт Бојаџиев

Број на голови 7

Дарко Ѓурчиновски

Број на голови 6

Никола Чаушевски

Број на голови 3