05

Младен Спасовски

Број на голови 0

26

Љупчо Стојановски

Број на голови 12

10

Бојан Дејановски

Број на голови 21

25

Мартин Николовски

Број на голови 2

08

Бране Стојановски

Број на голови 6

20

Христијан Стојановски Гари

Број на голови 11

15

Александар Недев

Број на голови 7

29

Благоја Божиновски

Број на голови 18

21

Даниел Стојановски

Број на голови 1

3

Стефан Јовановски

Број на голови 2

02

Бобан Ристов

Број на голови 9

02

Никола Николовски

Број на голови 0

02

Виктор Јовановски

Број на голови 1