13

Бобан Боровски

Број на голови 0

01

Тоше Георгиев

Број на голови 1

05

Миле Радевски

Број на голови 2

07

Алмир Адиловиќ

Број на голови 2

03

Александар Ристовски

Број на голови 14

04

Александар Јаневски

Број на голови 3

10

Пеце Стојанов

Број на голови 30

02

Тоше Трајковски

Број на голови 6

08

Мартин Стојанов

Број на голови 9

06

Ненад Јевтовиќ

Број на голови 0

09

Димче Шојлев

Број на голови 6

12

Димче Матев

Број на голови 0

Марјан Трајковски

Број на голови 6

Фљурим Бахтијари

Број на голови 4

ТР

Златко Атанасовски