15

Дарко Димитриевски

Број на голови 0

14

Ненад Бодгановиќ

Број на голови 10

09

Мартин Ангеловски

Број на голови 30

18

Мартин Милошевски

Број на голови 0

07

Милан Аврамовиќ

Број на голови 0

04

Младен Ѓоргиовски

Број на голови 2

05

Јовица Наумовски

Број на голови 2

X

Сашо Србаков

Број на голови 3

X

Илчо Удоваиев

Број на голови 0

X

Зоран Николовски

Број на голови 0

13

Бобан Несторовски

Број на голови 2

X

Фати Јахи

Број на голови 0

07

Мартин Тодоровски

Број на голови 27

44

Иле Никодиноски

Број на голови 11

X

Никола Спасеновски

Број на голови 16

44

Васко Дојчинов

Број на голови 11