Решат Рахмани

Број на голови 21

Никола Крстевски

Број на голови 2

Данило Поповски

Број на голови 0

Коста Глигуровски

Број на голови 9

Стефан Димитровски

Број на голови 0

Ило Ристовски

Број на голови 0

Александар Коцаре

Број на голови 1

Јовица Марковски

Број на голови 0

Мирче Маринковиќ

Број на голови 3

Јане Петровски

Број на голови 4

Трајче Илиевски

Број на голови 0

Александар Ѓошевски

Број на голови 1

Дарко Мајковски

Број на голови 0

Дарко Црвенковски

Број на голови 0

Цобе Мерџановски

Број на голови 1

Бобан Мицевски

Број на голови 1