01

Дарко Црвенковски

Број на голови 1

11

Андреј Китановски

Број на голови 0

04

Данило Поповски

Број на голови 8

07

Коста Глигуровски

Број на голови 22

03

Стефан Димитровски

Број на голови 0

05

Ило Ристовски

Број на голови 0

02

Александар Коцаре

Број на голови 0

06

Јовица Марковски

Број на голови 23

09

Мирче Маринковиќ

Број на голови 1

10

Данило Апостолоски

Број на голови 9

08

Трајче Илиевски

Број на голови 18

Александар Ѓошевски

Број на голови 1

Г

Дарко Мајковски

Број на голови 0

Г

Оливер Глигоровски

Број на голови 3