01

Дарко Црвенковски

Број на голови 3

02

Николај Мирковски

Број на голови 0

11

Андреј Китановски

Број на голови 29

04

Ивица Минов

Број на голови 0

05

Стефан Димитровски

Број на голови 1

06

Ило Ристовски

Број на голови 0

07

Коста Глигуровски

Број на голови 24

08

Мирче Маринковиќ

Број на голови 1

09

Данило Поповски

Број на голови 2

10

Данило Апостолоски

Број на голови 11

11

Александар Коцаре

Број на голови 2

12

Мартин Лалчевски

Број на голови 0

13

Горан Стефановски

Број на голови 0

14

Виктор Андоновски

Број на голови 0

15

Тодор Ангелов

Број на голови 0

06

Јовица Марковски

Број на голови 37

X

Трајче Илиевски

Број на голови 26

X

Јовица Насков

Број на голови 4

X

Синиша Танушевски

Број на голови 1