Виктор Бибоски

Број на голови 0

Александар Бранов

Број на голови 3

Игор Каланоски

Број на голови 11

Иван Стојановиќ

Број на голови 0

Јован Касутевски

Број на голови 0

Марјан Спасовски

Број на голови 5

Спасе Спасевски

Број на голови 3

Стојанчо Јосифовски

Број на голови 12

Владимир Симоновски

Број на голови 0

Владимир Кузевски

Број на голови 0

Христијан Тодоровски

Број на голови 15

Филип Чижбановски

Број на голови 10

Љубомир Попов

Број на голови 1

Димитар Робевски

Број на голови 2