Филип Чижбановски

Број на голови 5

Стефан Стојановски

Број на голови 5

Марјан Спасовски

Број на голови 3

Александар Бранов

Број на голови 0

Игор Каланоски

Број на голови 0

Стојанчо Јосифовски

Број на голови 5

Спасе Спасевски

Број на голови 2

Никола Пановски

Број на голови 2

Бојан Пандиловски

Број на голови 1