Филип Чижбановски

Број на голови 15

Стефан Стојановски

Број на голови 8

Марјан Спасовски

Број на голови 7

Александар Бранов

Број на голови 2

Игор Каланоски

Број на голови 4

Стојанчо Јосифовски

Број на голови 10

Спасе Спасевски

Број на голови 3

Никола Пановски

Број на голови 2

Бојан Пандиловски

Број на голови 1

Јован Касутевски

Број на голови 1

Христијан Тодоровски

Број на голови 4

Јован Касутевски

Број на голови 1

Никола Пановски

Број на голови 2

Мартин Керамитќиев

Број на голови 2