Далибор Дамњановиќ

Број на голови 3

Иван Алексовски

Број на голови 8

Драган Златановски

Број на голови 6

Александар Трајков

Број на голови 5

Игор Негриески

Број на голови 0

Филип Јовановски

Број на голови 6

Коста Гаќидев

Број на голови 0

Вања Груевски

Број на голови 5

Огнен Груевски

Број на голови 0

Иван Јанковски

Број на голови 0

Мартин Каревски

Број на голови 16

Пеце Наунчевски

Број на голови 1

Дејан Милески

Број на голови 1

Бранислав Кралевски

Број на голови 4

Марјан Стефановски

Број на голови 1