Стефан Ѓалевски

Број на голови 22

Стефан Младеновски

Број на голови 0

Асмир Ибровиќ

Број на голови 0

Игор Гиноски

Број на голови 4

Марио Кукулијан

Број на голови 1

Виктор Наневски

Број на голови 0

Александар Михалјовски

Број на голови 3

Огнен Попоски

Број на голови 1

Марко Тренковски

Број на голови 0

Бојан Николовски

Број на голови 0

Љупчо Ајевски

Број на голови 0

Димитар Димишков

Број на голови 2

Христијан Тренковски

Број на голови 0

Никола Тимов

Број на голови 1

Стефан Стојанов

Број на голови 0

Мартин Лазаревски

Број на голови 20

Дарко Костадиновски

Број на голови 5

Андреј Манев

Број на голови 0

Стефан Ѓурчески

Број на голови 0