Зоран Марковски

Број на голови 4

Дени Стојановски

Број на голови 9

Бесник Шакири

Број на голови 29

Расим Исмани

Број на голови 15

Ридван Демири

Број на голови 7

Аце Петров

Број на голови 0

Горан Трајковски

Број на голови 3

Сајо Суљовиќ

Број на голови 1

Игор Ѓуровски

Број на голови 0

Томислав Обочки

Број на голови 0

Сашо Тодоровски

Број на голови 1

Амет Исмаили

Број на голови 0

Вихнад Тутиќ

Број на голови 0

Енес Асани

Број на голови 0

Саше Наумовски

Број на голови 0

Саше Серафимовски

Број на голови 2

Коста Начевски

Број на голови 0