Решат Рахмани

Број на голови 6

Никола Крстевски

Број на голови 1

Данило Поповски

Број на голови 0

Коста Глигуровски

Број на голови 1

Стефан Димитровски

Број на голови 0

Ило Ристовски

Број на голови 0

Александар Коцаре

Број на голови 0

Јовица Марковски

Број на голови 0

Мирче Маринковиќ

Број на голови 2

Јане Петровски

Број на голови 1

Трајче Илиевски

Број на голови 0

Александар Ѓошевски

Број на голови 0

Дарко Мајковски

Број на голови 0

Дарко Црвенковски

Број на голови 0

Цобе Мерџановски

Број на голови 1