01

Дарко Црвенковски

Број на голови 0

11

Андреј Китановски

Број на голови 0

04

Данило Поповски

Број на голови 6

07

Коста Глигуровски

Број на голови 21

03

Стефан Димитровски

Број на голови 0

05

Ило Ристовски

Број на голови 0

02

Александар Коцаре

Број на голови 0

06

Јовица Марковски

Број на голови 14

09

Мирче Маринковиќ

Број на голови 1

10

Данило Апостолоски

Број на голови 6

08

Трајче Илиевски

Број на голови 15

Александар Ѓошевски

Број на голови 1

Г

Дарко Мајковски

Број на голови 0