Филип Чижбановски

Број на голови 7

Стефан Стојановски

Број на голови 6

Марјан Спасовски

Број на голови 6

Александар Бранов

Број на голови 1

Игор Каланоски

Број на голови 3

Стојанчо Јосифовски

Број на голови 8

Спасе Спасевски

Број на голови 3

Никола Пановски

Број на голови 2

Бојан Пандиловски

Број на голови 1

Јован Касутевски

Број на голови 1

Христијан Тодоровски

Број на голови 2

Јован Касутевски

Број на голови 1

Никола Пановски

Број на голови 1