Виктор Бибоски

Број на голови 0

Александар Бранов

Број на голови 2

Игор Каланоски

Број на голови 6

Иван Стојановиќ

Број на голови 0

Јован Касутевски

Број на голови 0

Марјан Спасовски

Број на голови 3

Спасе Спасевски

Број на голови 0

Стојанчо Јосифовски

Број на голови 10

Владимир Симоновски

Број на голови 0

Владимир Кузевски

Број на голови 0

Христијан Тодоровски

Број на голови 9

Филип Чижбановски

Број на голови 4

Љубомир Попов

Број на голови 1