Валерија Ваљак

Број на голови 5

Бојан Тркалески

Број на голови 1

Ален Мехмед

Број на голови 5

Стефан Пасковски

Број на голови 1

Оливер Божиков

Број на голови 0

Ерсан Ајвазовски

Број на голови 3

Ќами Ибраими

Број на голови 2

Бојан Шумковски

Број на голови 0

Славе Пендаровски

Број на голови 0

Албер Илјаз

Број на голови 0

Матеј Неделковски

Број на голови 0

Бранко Бербетовски

Број на голови 0

Димитар Петревски

Број на голови 0

Александар Илиоски

Број на голови 0

Дарко Цветковски

Број на голови 0

Захирад Ибраимов

Број на голови 0

Кристијан Ѓуров

Број на голови 0

Трендафил Атанасовски

Број на голови 9

Борче Стоименов

Број на голови 0

Петар Бошков

Број на голови 0

Амди Бангов

Број на голови 1