15

Дарко Димитриевски

Број на голови 0

14

Ненад Бодгановиќ

Број на голови 7

09

Мартин Ангеловски

Број на голови 4

69

Никола Спасеновски

Број на голови 8

18

Мартин Милошевски

Број на голови 0

04

Младен Ѓоргиовски

Број на голови 0

01

Јовица Наумовски

Број на голови 0

44

Сашо Србаков

Број на голови 0

99

Фисник Шабани

Број на голови 0

13

Бобан Несторовски

Број на голови 2

13

Мартин Тодоровски

Број на голови 13

13

Иле Никодиноски

Број на голови 12

13

Јовица Наумовски

Број на голови 3

11

Мартин Ташкоски

Број на голови 5

2

Антонио Апостолски

Број на голови 1