15

Дарко Димитриевски

Број на голови 0

14

Ненад Бодгановиќ

Број на голови 14

09

Мартин Ангеловски

Број на голови 9

69

Никола Спасеновски

Број на голови 9

18

Мартин Милошевски

Број на голови 0

04

Младен Ѓоргиовски

Број на голови 0

01

Јовица Наумовски

Број на голови 0

44

Сашо Србаков

Број на голови 0

99

Фисник Шабани

Број на голови 0

13

Бобан Несторовски

Број на голови 2

13

Мартин Тодоровски

Број на голови 22

13

Иле Никодиноски

Број на голови 16

13

Јовица Наумовски

Број на голови 6

11

Мартин Ташкоски

Број на голови 12

2

Антонио Апостолски

Број на голови 1