Јовица Наумовски

Број на голови 1

Трајче Трајков

Број на голови 0

Јован Нецковски

Број на голови 0

Стефан Петровски

Број на голови 2

Астрит Илијази

Број на голови 0

Леонид Јандреоски

Број на голови 0

Зоран Николовски

Број на голови 0

Оливер Димановски

Број на голови 2

Слободан Кекеновски

Број на голови 0

Коте Јанакиевски

Број на голови 1

Јахи Фати

Број на голови 1

Ивица Ѓоргиев

Број на голови 0

Давид Миладинов

Број на голови 0

Бојан Науновски

Број на голови 0

Трајче Николовски

Број на голови 0

Бојан Ристевски

Број на голови 1

Ненад Трајков

Број на голови 2

Гордан Живковски

Број на голови 0