Тоше Зафироваки

Број на погодоци 1

Робертино Златевски

Број на погодоци 0

Марјан Ѓорѓиески

Број на погодоци 0

Благојче Симјаноски

Број на погодоци 0

Драган Ѓорѓески

Број на погодоци 0

Борче Јовановски

Број на погодоци 3

Мирко Зафировски

Број на погодоци 0

Зоран Коцевски

Број на погодоци 0

Стефан Златевски

Број на погодоци 0

Војче Ѓурчиновски

Број на погодоци 0

Александар Недев

Број на погодоци 0