Игор Ѓорѓиевски

Број на погодоци 8

Никола Трајковски

Број на погодоци 3

Кристијан Димковски

Број на погодоци 7

Даниел Боневски

Број на погодоци 7

Мартин Ѓоргиоски

Број на погодоци 0

Даниел Богдановски

Број на погодоци 0

Златко Бошковски

Број на погодоци 4

Александар Јаневски

Број на погодоци 0

Ивица Петровски

Број на погодоци 3

Мирослав Неделковски

Број на погодоци 0

Диме Стевковски

Број на погодоци 0

Дамјан Јовчевски

Број на погодоци 8

Благоја Романов

Број на погодоци 0

Влатко Јовановски

Број на погодоци 3

Далибор Дамјановиќ

Број на погодоци 1