Игор Ѓорѓиевски

Број на погодоци 0

Никола Трајковски

Број на погодоци 0

Кристијан Димковски

Број на погодоци 0

Даниел Боневски

Број на погодоци 3

Мартин Ѓоргиоски

Број на погодоци 0

Даниел Богдановски

Број на погодоци 0

Златко Бошковски

Број на погодоци 0

Александар Јаневски

Број на погодоци 2

Ивица Петровски

Број на погодоци 0

Мирослав Неделковски

Број на погодоци 0

Диме Стевковски

Број на погодоци 1

Дамјан Јовчевски

Број на погодоци 2