Бесмир Реџепи

Број на голови 1

Ергин Алими

Број на голови 6

Мустафа Ибраим

Број на голови 0

Џемаил Рамадани

Број на голови 6

Метим Рамадани

Број на голови 1

Мустафа Мустафа

Број на голови 3

Фуркан Фетаи

Број на голови 9

Ријад Даци

Број на голови 0

Адмир Халилович

Број на голови 4

Зекилија Елези

Број на голови 0

Амар Адеми

Број на голови 0

Муаз Салихи

Број на голови 6