Бесмир Реџепи

Број на голови 2

Ергин Алими

Број на голови 3

Мустафа Ибраим

Број на голови 0

Џемаил Рамадани

Број на голови 0

Метим Рамадани

Број на голови 0

Мустафа Мустафа

Број на голови 1

Фуркан Фетаи

Број на голови 0

Ријад Даци

Број на голови 0

Адмир Халилович

Број на голови 0

Зекилија Елези

Број на голови 0