Марјан Цветковски

Број на голови 17

Гоце Мојсоски

Број на голови 12

Лоренцо Никловски

Број на голови 25

Иван Стојчев

Број на голови 34

Анѓелчо Арсов

Број на голови 5

Владимир секуловски

Број на голови 0

Васко Стефанов

Број на голови 4

Александар Стоилов

Број на голови 4

Ивица Јанковски

Број на голови 0

Александар Ѓоргиевски

Број на голови 17

Горан Стојанов

Број на голови 15

Антонио Фенов

Број на голови 10

Мустафи Зејнула

Број на голови 3

Никола Јовановски

Број на голови 2