Марјан Цветковски

Број на голови 9

Дејан Зиков

Број на голови 0

Љупче Апостоловски

Број на голови 0

Александар Аврамовски

Број на голови 0

Мартин Алаѓозовски

Број на голови 0

Гоце Мојсоски

Број на голови 4

Лоренцо Никловски

Број на голови 14

Владимир секуловски

Број на голови 0

Васко Стефанов

Број на голови 3

Анѓелчо Арсов

Број на голови 4

Антонио Фенов

Број на голови 10

Ивица Јанковски

Број на голови 0

Иван Стојчев

Број на голови 19

Александар Ѓоргиевски

Број на голови 12

Александар Стоилов

Број на голови 4

Горан Стојанов

Број на голови 2