Антонио Петровски

Број на голови 1

Сашо Ангеловски

Број на голови 0

Даниел Стаменковски

Број на голови 2

Ненад Саздовски

Број на голови 5

Стефан Станојковиќ

Број на голови 11

Пеце Даилоски

Број на голови 25

Димче Андов

Број на голови 11

Валентино Трајковски

Број на голови 17

Андреј Наумовски

Број на голови 3

Ведат Арслан

Број на голови 4

Филип Никодиновски

Број на голови 7

Ненад Стојковски

Број на голови 0

Гоце Андев

Број на голови 1