Антонио Петровски

Број на голови 1

Сашо Ангеловски

Број на голови 0

Даниел Стаменковски

Број на голови 2

Ненад Саздовски

Број на голови 5

Стефан Станојковиќ

Број на голови 6

Пеце Даилоски

Број на голови 18

Димче Андов

Број на голови 1

Валентино Трајковски

Број на голови 12

Андреј Наумовски

Број на голови 3

Ведат Арслан

Број на голови 3

Филип Никодиновски

Број на голови 6

Ненад Стојковски

Број на голови 0

Гоце Андев

Број на голови 0