Мартин Јованчевски

Број на голови 0

Филип Вандовски

Број на голови 0

Александар Цветковски

Број на голови 0

Горан Гудески

Број на голови 2

Цветан Николовски

Број на голови 0

Делчо Кирковски

Број на голови 4

Александар Алексов

Број на голови 2

Марко Живиќ

Број на голови 1

Даивд Минчвски

Број на голови 0

Ненад Вељовиќ

Број на погодоци 9

Александар Илоски

Број на голови 2

Кристијан Крстевски

Број на голови 0

Боби Ристов

Број на голови 0

Петар Трајковски

Број на голови 0

Влатко Трпковски

Број на голови 3

Радован Бакрачески

Број на голови 0

Дејан Савески

Број на погодоци 1