Делчо Кирковски

Број на голови 9

Марко Магденовски

Број на голови 3

Влатко Трпковски

Број на голови 30

Боби Ристов

Број на голови 11

Марко Живиќ

Број на голови 10

Александар Алексов

Број на голови 4

Горан Гудески

Број на голови 0

Александар Илиоски

Број на голови 2

Александар Цветковски

Број на голови 0

Мартин Јованчевски

Број на голови 0

Цветан Николовски

Број на голови 1

Филип Вандовски

Број на голови 2

Душан Бајлозов

Број на голови 1

Александар Крстевски

Број на голови 1

Петар Трајковски

Број на голови 0

Добри Костов

Број на голови 0