10

Петре Даиловски

Број на голови 43

Г

Горан Манасиевски

Број на голови 1

02

Никола Христовски

Број на голови 19

06

Антонио Богдановски

Број на голови 18

07

Мирко Богески

Број на голови 12

04

Дарко Цветковски

Број на голови 16

99

Антонио Иванов

Број на голови 0

08

Драган Брњарчевски

Број на голови 22

22

Ивица Алампиоски

Број на голови 12

17

Дејан Нишиќ

Број на голови 1

17

Симеон Коцески

Број на голови 7