Даниел Боневски

Број на голови 5

Предраг Стојмировиќ

Број на голови 2

  Драган Брњанчевски

Број на голови 10

Стефан Смилевски

Број на голови 0

Антонио Богдановски

Број на голови 1

Ивица Алампиоски

Број на голови 3

Роберт Тасевски

Број на голови 0

Тони Брњанчевски

Број на голови 16

 Андреј Синадиноски

Број на голови 0

Симеон Коцевски

Број на голови 0

 Велче Јордановски

Број на голови 0

  Горан Манасиевски

Број на голови 0

Ристе Ристевски

Број на голови 0

Александар Шикалевски

Број на голови 0

Златко Атанасовски

Број на голови 0

Давид Ристовски

Број на голови 0

 Дарко Цветковски

Број на голови 0

Иван Георгиев

Број на голови 2

Горан Бојковски

Број на голови 0

Предраг Стојмировиќ

Број на голови 3

Виктор Петровски

Број на голови 8