10

Петре Даиловски

Број на голови 35

Г

Горан Манасиевски

Број на голови 1

06

Антонио Богдановски

Број на голови 12

07

Мирко Богески

Број на голови 25

17

Симеон Коцески

Број на голови 5

04

Дарко Цветковски

Број на голови 11

99

Антонио Иванов

Број на голови 0

08

Драган Брњарчевски

Број на голови 13

22

Ивица Алампиоски

Број на голови 10

62

Роберт Тасевски

Број на голови 3

08

Панче Дангев

Број на голови 5

03

Андреј Синадиновски

Број на голови 2

05

Велче Јордановски

Број на голови 1

03

Тони Брњарчевски

Број на голови 3