10

Петре Даиловски

Број на голови 7

Г

Горан Манасиевски

Број на голови 0

06

Антонио Богдановски

Број на голови 3

07

Мирко Богески

Број на голови 3

17

Симеон Коцески

Број на голови 0

04

Дарко Цветковски

Број на голови 0

99

Антонио Иванов

Број на голови 0

08

Драган Брњарчевски

Број на голови 4

22

Ивица Алампиоски

Број на голови 1

62

Марјан Огненовски

Број на голови 0

08

Панче Дангев

Број на голови 1

03

Андреј Синадиновски

Број на голови 2

05

Велче Јордановски

Број на голови 1