Томи Илиевски

Број на голови 0

Бојан Симоновски

Број на голови 14

Дарко Стоилевски

Број на голови 21

Вилијам Митев

Број на голови 9

Ајет Новобрдалија

Број на голови 5

Наум Балдовски

Број на голови 12

Виктор Валканчев

Број на голови 6

Илија Мандаров

Број на голови 0

Илија Ќироски

Број на голови 0

Бојан Тодоровски

Број на голови 17

Ѓорѓи Поповски

Број на голови 2

Драги Стојанов

Број на голови 0