Томи Илиевски

Број на голови 1

Бојан Симоновски

Број на голови 0

Дарко Стоилевски

Број на голови 0

Вилијам Митев

Број на голови 1

Ајет Новобрдалија

Број на голови 1

Наум Балдовски

Број на голови 1

Виктор Валканчев

Број на голови 0

Илија Мандаров

Број на голови 0

Никола Атанасов

Број на голови 0

Бојан Тодоровски

Број на голови 1

Ѓорѓи Поповски

Број на голови 1

Драги Стојанов

Број на голови 0

Никола Анастасов

Број на голови 1

Хамза Јашари

Број на голови 2

Филип Стојановски

Број на голови 2

Злате Тасевски

Број на голови 1