02

Вилијам Митев

Број на голови 14

07

Александар Димовски

Број на голови 0

04

Илија Мандаров

Број на голови 3

05

Наум Бадаловски

Број на голови 22

06

Дејан Китановски

Број на голови 0

08

Бојан Маџовски

Број на голови 14

15

Жарко Пунтевски

Број на голови 0

99

Илија Ќироски

Број на голови 0

03

Томи Илиевски

Број на голови 15

07

Бојан Симоноски

Број на голови 14

09

Ајет Новобрдарија

Број на голови 17

10

Бојан Тодоровски

Број на голови 2

11

Виктор Валканчев

Број на голови 10

16

Игор Рајчин

Број на голови 0

00

Земир

Број на голови 0

Г

Никола Атанасовски

Број на голови 0

X

Ѓорѓи Поповски

Број на голови 0

X

Драги Стојанов

Број на голови 3