01

Марјан Спасовски

Број на погодоци 0

02

Александар Марковски

Број на погодоци 9

03

Марјан Тодоровски

Број на погодоци 5

04

Љупчо Наумоски

Број на погодоци 6

05

Дамјан Хрдличка

Број на погодоци 7

06

Милош Костадинов

Број на погодоци 0

07

Никола Ќамилов

Број на погодоци 1

08

Иле Трајковски

Број на погодоци 3

09

Кире Стаматовски

Број на погодоци 21

10

Никола Паламидовски

Број на погодоци 0

11

Христијан Димитров

Број на погодоци 0

12

Боби Петровски

Број на погодоци 0

13

Демир Саити

Број на погодоци 0

14

Александар Новески

Број на погодоци 0