02

Александар Марковски

Број на погодоци 2

03

Марјан Тодоровски

Број на погодоци

05

Дамјан Хрдличка

Број на погодоци 1

13

Демир Саити

Број на погодоци 0

12

Боби Петровски

Број на погодоци 0

06

Милош Костадинов

Број на погодоци 0

07

Никола Ќамилов

Број на погодоци

08

Иле Трајковски

Број на погодоци

09

Кире Стаматовски

Број на погодоци

14

Александар Новески

Број на погодоци 0