Александар Марковски

Број на погодоци 3

Иле Трајковски

Број на погодоци 0

Дамјан Хрдличка

Број на погодоци 4

Демир Саити

Број на погодоци 0

Никола Ќамилов

Број на погодоци 1

Марјан Тодоровски

Број на погодоци 0

Бранислав Јовановски

Број на погодоци 0

Давид Младеновски

Број на погодоци 0

Марјан Спасовски

Број на погодоци 0

Владимир Јовановски

Број на погодоци 0

Мартин Младеновски

Број на погодоци 0

Никола Паламидовски

Број на погодоци 0

Ален Даутовски

Број на погодоци 0

Марјан Митев

Број на погодоци 0