Александар Марковски

Број на погодоци 18

Иле Трајковски

Број на погодоци 3

Дамјан Хрдличка

Број на погодоци 10

Демир Саити

Број на погодоци 0

Никола Ќамилов

Број на погодоци 3

Марјан Тодоровски

Број на погодоци 5

Бранислав Јовановски

Број на погодоци 0

Давид Младеновски

Број на погодоци 0

Марјан Спасовски

Број на погодоци 0

Владимир Јовановски

Број на погодоци 1

Мартин Младеновски

Број на погодоци 0

Никола Паламидовски

Број на погодоци 0

Ален Даутовски

Број на погодоци 0

Марјан Митев

Број на погодоци 1

Кире Стаматовски

Број на погодоци 20