04

Александар Марковски

Број на погодоци 25

08

Иле Трајковски

Број на погодоци 16

05

Дамјан Хрдличка

Број на погодоци 12

Г

Демир Саити

Број на погодоци 0

07

Никола Ќамилов

Број на погодоци 3

03

Марјан Тодоровски

Број на погодоци 4

14

Бранислав Јовановски

Број на погодоци 0

02

Давид Младеновски

Број на погодоци 0

01

Марјан Спасовски

Број на погодоци 0

01

Владимир Јовановски

Број на погодоци 6

12

Мартин Младеновски

Број на погодоци 0

01

Никола Паламидовски

Број на погодоци 0

01

Ален Даутовски

Број на погодоци 2