04

Александар Марковски

Број на погодоци 12

08

Иле Трајковски

Број на погодоци 5

05

Дамјан Хрдличка

Број на погодоци 3

Г

Демир Саити

Број на погодоци 0

07

Никола Ќамилов

Број на погодоци 2

03

Марјан Тодоровски

Број на погодоци 1

14

Бранислав Јовановски

Број на погодоци 0

02

Давид Младеновски

Број на погодоци 0

01

Марјан Спасовски

Број на погодоци 0

01

Владимир Јовановски

Број на погодоци 0

01

Александар Насков

Број на погодоци 0

01

Никола Паламидовски

Број на погодоци 0