04

Марјан Казаковски

Број на голови 0

02

Љупчо Петрушевски

Број на голови 0

07

Георги Божиков

Број на голови 3

05

Александар Божинов

Број на голови 3

08

Славчо Мирчевски

Број на голови 0

10

Кристијан Панев

Број на голови 5

3

Лазе Божиновски

Број на голови 1

11

Игор Николовски

Број на голови 0

13

Виктор Ристовски

Број на голови 0

X

Тони Котев

Број на голови 1

9

Филип Илиевски

Број на погодоци 4

г

Марио Димов

Број на погодоци 0