04

Марјан Казаковски

Број на голови 0

02

Љупчо Петрушевски

Број на голови 1

07

Георги Божиков

Број на голови 5

05

Александар Божинов

Број на голови 20

08

Славчо Мирчевски

Број на голови 1

10

Кристијан Панев

Број на голови 21

3

Лазе Божиновски

Број на голови 2

11

Игор Николовски

Број на голови 2

13

Виктор Ристовски

Број на голови 2

X

Тони Котев

Број на голови 4

9

Филип Илиевски

Број на погодоци 16

г

Марио Димов

Број на погодоци 0