10

Ивица Петровски

Број на погодоци 2

03

Влатко Кузманов

Број на погодоци 4

11

Мирослав Неделковски

Број на погодоци 4

Г

Бојан Саздовски

Број на погодоци 0

5

Далибор Дамјановиќ

Број на погодоци 12

2

Игор Ѓорѓиевски

Број на погодоци 12

09

Кристијан Димковски

Број на погодоци 19

7

Никола Трајковски

Број на погодоци 1

32

Бошковски Златко

Број на погодоци 3

12

Ангел Захариев

Број на погодоци 2