10

Ивица Петровски

Број на погодоци 8

X

Никола Малјановски

Број на погодоци 10

03

Влатко Кузманов

Број на погодоци 1

X

Александар Јаневски

Број на погодоци 2

X

Мирослав Неделковски

Број на погодоци 14

23

Горан Манов

Број на погодоци 6

05

Далибор Дамјановиќ

Број на погодоци 11

06

Игор Ѓорѓиевски

Број на погодоци 15

Г

Бојан Саздовски

Број на погодоци 3

09

Кристијан Димковски

Број на погодоци 46

Г

Стефан Трајановски

Број на погодоци 0

X

Никола Трајковски

Број на погодоци 6

X

Бошковски Златко

Број на погодоци 5