10

Ивица Петровски

Број на погодоци 1

03

Влатко Кузманов

Број на погодоци 2

11

Мирослав Неделковски

Број на погодоци 1

Г

Бојан Саздовски

Број на погодоци 0

5

Далибор Дамјановиќ

Број на погодоци 5

2

Игор Ѓорѓиевски

Број на погодоци 3

09

Кристијан Димковски

Број на погодоци 6

7

Никола Трајковски

Број на погодоци 0

32

Бошковски Златко

Број на погодоци 2

12

Ангел Захариев

Број на погодоци 2