10

Ивица Петровски

Број на погодоци 4

03

Влатко Кузманов

Број на погодоци 5

11

Мирослав Неделковски

Број на погодоци 8

Г

Бојан Саздовски

Број на погодоци 0

5

Далибор Дамјановиќ

Број на погодоци 15

2

Игор Ѓорѓиевски

Број на погодоци 13

09

Кристијан Димковски

Број на погодоци 29

7

Никола Трајковски

Број на погодоци 1

32

Бошковски Златко

Број на погодоци 5

12

Ангел Захариев

Број на погодоци 2

Ерџан Ибиши

Број на погодоци 4

Диме Стевковски

Број на погодоци 2

Ангел Грозданов

Број на погодоци