03

Игор Ѓорѓиевски

Број на погодоци 10

01

Никола Трајковски

Број на погодоци 8

05

Кристијан Димковски

Број на погодоци 17

10

Даниел Боневски

Број на погодоци 7

02

Мартин Ѓоргиоски

Број на погодоци 1

07

Ивица Петровски

Број на погодоци 5

09

Диме Стевковски

Број на погодоци 14

04

Дамјан Јовчевски

Број на погодоци 17

08

Даниел Богдановски

Број на погодоци 2

08

Диме Стевковски

Број на погодоци 10

06

Златко Бошковски

Број на погодоци 3

11

Александар Јаневски

Број на погодоци 2

00

Мирослав Неделковски

Број на погодоци 4