Ѓоко Доновски

Број на голови 0

Тигран Кандиќан

Број на голови 0

Дарко Крстевски

Број на голови 3

Игор Стојановски

Број на голови 1

Влатко Блажевски

Број на голови 1

Алпер Тахир

Број на голови 9

Ерсин Тахир

Број на голови 2

Филип Илиевски

Број на голови 3

Самир Вели

Број на голови 15

Мартин Дамески

Број на голови 5

Дејан Петковски

Број на голови 4

Марјан Атанасовски

Број на голови 0

Горан Трпчевски

Број на голови 1

Александар Савески

Број на голови 0