Дарко Крстевски

Број на голови 4

Мартин Дамески

Број на голови 17

Алпер Тахир

Број на голови 6

Игор Стојановски

Број на голови 14

Жарко Андреев

Број на голови 0

Ерсин Тахир

Број на голови 5

Влатко Блажевски

Број на голови 3

Филип Илиевски

Број на голови 1

Тигран Кандиќан

Број на голови 0

Самир Вели

Број на голови 3

Дејан Петковски

Број на голови 4

Марјан Атанасовски

Број на голови 1

Горан Трпчевски

Број на голови 1