1

Матија Мирков

Број на голови 0

99

Љуљзим Каштањева

Број на голови 9

Никола Атанасов

Број на голови 0

13

Васко Кокаланов

Број на голови 1

08

Ибиш Мисини

Број на голови 0

6

Аднан Лимани

Број на голови 7

19

Бесими Нухиу

Број на голови 0

09

Арбен Нухиу

Број на голови 9

Беикм Љута

Број на голови 3

Берхан Ахмети

Број на голови 0

07

Тимотеј Нешовски

Број на голови 2

07

Александар Аевски

Број на голови 1

Алтин Цури

Број на голови 1

7

Аган Зимери

Број на голови 2

7

Радован Петровиќ

Број на голови 1

Беким Љута

Број на голови 3