18

Славчо Стојковски

Број на голови 2

02

Шеќо Личина

Број на голови 1

05

Драганче Стојановски

Број на голови 9

06

Драганчо Ѓорѓиевски

Број на голови 8

09

Живко Котевски

Број на голови 8

10

Александар Јовчевски

Број на голови 8

13

Бојан Златановски

Број на голови 0

22

Јасмин Личина

Број на голови 8

Г

Наум Костовски

Број на голови 8

3

Давид Насковски

Број на голови 2

Никола Мишовски

Број на голови 0

01

Иван Димитриевски

Број на голови 7