Г

Иван Димитриевски

Број на голови 19

18

Тино Трајковски

Број на голови 33

06

Драганчо Ѓорѓиевски

Број на голови 5

3

Давид Насковски

Број на голови 3

09

Живко Котевски

Број на голови 13

10

Александар Јовчевски

Број на голови 11

05

Горан Бојковски

Број на голови 2

Наум Костовски

Број на голови 4

22

Бојан Станковиќ

Број на голови 10

18

Славче Стојковски

Број на голови 3

20

Мартин Мијалковски

Број на голови 3

26

Филип Петковски

Број на голови 5