Живко Котевски

Број на голови 4

Славчо Стојковски

Број на голови 0

Драганчо Ѓорѓиевски

Број на голови 0

Александар Јовчевски

Број на голови 6

Наум Костовски

Број на голови 3

Давид Насковски

Број на голови 0

Филип Петковски

Број на голови 0

Николче Цветановски

Број на голови 0

Владислав Илиќ

Број на голови 11

Мартин Мијалковски

Број на голови 3

Горан Бојковски

Број на голови 0

Иван Димитриевски

Број на голови 7

Бојан Станковиќ

Број на голови 7

Дарко Бојковски

Број на голови 2

Младен Спасовски

Број на голови 0