18

Славчо Стојковски

Број на голови 3

02

Шеќо Личина

Број на голови 5

05

Драганче Стојановски

Број на голови 14

06

Драганчо Ѓорѓиевски

Број на голови 7

09

Живко Котевски

Број на голови 19

10

Александар Јовчевски

Број на голови 14

13

Бојан Златановски

Број на голови 0

22

Виктор Ристовски

Број на голови 4

Г

Иван Димитриевски

Број на голови 2

тр

Ѓорѓи Цветковски

Број на голови 0