18

Владимир Чубриновски

Број на голови 0

05

Ѓорѓи Пецевскии

Број на голови 7

10

Владислав Хаџидинев

Број на голови 3

11

Ангел Петков

Број на голови 11

03

Марко Ташков

Број на голови 3

17

Александар Најдевски

Број на голови 0

09

Зоки Мицев

Број на голови 0

23

Ивица Орозовски

Број на голови 19

08

Александар Јовановски

Број на голови 1

25

Александар Кузинаков

Број на голови 12

21

Ненад Саздовски

Број на голови 22

1

Методиј Христовски

Број на голови 2