18

Владимир Чубриновски

Број на голови 0

05

Ѓорѓи Пецевскии

Број на голови 1

10

Владислав Хаџидинев

Број на голови 1

11

Ангел Петков

Број на голови 2

03

Марко Ташков

Број на голови 0

17

Александар Најдевски

Број на голови 0

09

Зоки Мицев

Број на голови 0

23

Ивица Орозовски

Број на голови 5

08

Александар Јовановски

Број на голови 0

25

Александар Кузинаков

Број на голови 4

21

Ненад Саздовски

Број на голови 1

1

Методиј Христовски

Број на голови 1