Ристо Стефановски

Број на голови 6

Влатко Петровски

Број на голови 10

Тихо Груевски

Број на голови 21

Роберт Здравковски

Број на голови 0

Александар Бокан

Број на голови 5

Горан Николовски

Број на голови 5

Ивица Апостоловски

Број на голови 0

Александар Аврамовски

Број на голови 6

Златко Станковски

Број на голови 1

Нерим Мустафи

Број на голови 1

Борче Бејковски

Број на голови 2

Пеце Соклевски

Број на голови 0

Ванчо Пековски

Број на голови 0

Душко Ацковски

Број на голови 0

Никола Мицевски

Број на голови 9

Џемил Исмаили

Број на голови 1

Александар Станковски

Број на голови 1

Боби Максимовски

Број на голови 1