Ристо Стефановски

Број на голови 0

Павле Маџовски

Број на голови 0

Златко Станковски

Број на голови 0

Влатко Петровски

Број на голови 1

Александар Бокан

Број на голови 0

Горан Николов

Број на голови 0

Ивица Апостоловски

Број на голови 0

Ванчо Пековски

Број на голови 0

Роберт Здравковски

Број на голови 2