Ристо Стефановски

Број на голови 3

Влатко Петровски

Број на голови 24

Тихо Груевски

Број на голови 24

Роберт Здравковски

Број на голови 14

Александар Бокан

Број на голови 3

Горан Николов

Број на голови 1

Ивица Апостоловски

Број на голови 0

Александар Аврамовски

Број на голови 4

Христијан Јосифовски

Број на голови 1

Ванчо Пековски

Број на голови 0

Борче Бејковски

Број на голови 3

Пеце Соклевски

Број на голови 5

Боби Максимовски

Број на голови 0

Александар Радевски

Број на голови 0

Боби Ацковски

Број на голови 1

Душко Ацковски

Број на голови 1

Златко Станковски

Број на голови 1