11

Ристо Стефановски

Број на голови 11

12

Димче Димитриевски

Број на голови 0

02

Павле Маџовски

Број на голови 4

03

Златко Станкоски

Број на голови 16

10

Влатко Петровски

Број на голови 18

08

Синиша Ковачевиќ

Број на голови 0

09

Антонио Ничевски

Број на голови 0

07

Александар Бокан

Број на голови 2

04

Диме Милевски

Број на голови 0

X

Горан Николов

Број на голови 14

X

Ивица Апостоловски

Број на голови 11

X

Петар Василевски

Број на голови 7

X

Сенвет Реџепи

Број на голови 10

X

Артан Тика

Број на голови 1