Драган Стефановски

Број на голови 0

Дарко Насевски

Број на голови 0

Даниел Жерновски

Број на голови 5

Анел Курт

Број на голови 1

Мирко Богески

Број на голови 0

Кристијан Велковски

Број на голови 8

Андреј Аврамоски

Број на голови 0

Јован Арсовски

Број на голови 0

Марио Ќука

Број на голови 0

Матео Димишков

Број на голови 0

Кристијан Димковиќ

Број на голови 0

Стефан Јовановски

Број на голови 2

Џунеит Хусеинов

Број на голови 2

Ико Мојсовски

Број на голови 3

Дончо Аргировски

Број на голови 7

Николче Спасовски

Број на голови 6

Илчо Мојсовски

Број на голови 2

Мартин Анакиев

Број на голови 5