Тоше Зафироваки

Број на погодоци 1

Робертино Златевски

Број на погодоци 8

Марјан Ѓорѓиески

Број на погодоци 5

Благојче Симјаноски

Број на погодоци 6

Драган Ѓорѓески

Број на погодоци 3

Борче Јовановски

Број на погодоци 3

Мирко Зафировски

Број на погодоци 0

Зоран Коцевски

Број на погодоци 0

Стефан Златевски

Број на погодоци 2

Војче Ѓурчиновски

Број на погодоци 0

Александар Недев

Број на погодоци 0

Драган Митревски

Број на погодоци 1

Александар Смилјановски

Број на погодоци 3

Борче Ристовски

Број на погодоци 10

Златко Смилевски

Број на погодоци 1