Мишо Ѓоргиовски

Број на голови 32

Бенер Бекиовски

Број на голови 5

Марко Костенцовски

Број на голови 4

Денис Димитриевски

Број на голови 0

Горан Новаковски

Број на голови 10

Ѓоре Јовановски

Број на голови 0

Ибраим Исмаили

Број на голови 2

Никола Секуловски

Број на голови 12

Илчо Филиповски

Број на голови 0

Ариан Бела

Број на голови 0

Благоја Тодоровски

Број на голови 6

Влатко Мурџески

Број на голови 0

Игор Стојковски

Број на голови 0

Андреј Чакаров

Број на голови 0

Мартин Младеновски

Број на голови 0

Синиша Танушевски

Број на голови 1

Владимир Мурџоски

Број на голови 0

Марио Митровиќ

Број на голови 1

Наум Тауловски

Број на голови 2

Чеде Сарџовски

Број на голови 1