Г

Мартин Младеновски

Број на голови 0

07

Илчо Филиповски

Број на голови 5

23

Андреј Чакаров

Број на голови 0

10

Виктор Доневски

Број на голови 4

25

Чедомир Сарџовски

Број на голови 1

08

Горан Костенцоски

Број на голови 0

04

Ибраим Исмаили

Број на голови 9

10

Христијан Мицецски

Број на голови 0

24

Бенер Бекиовски

Број на голови 11

27

Мишо Ѓоргиевски

Број на голови 46

02

Благоја Лолески

Број на голови 4

12

Филип Митков

Број на голови 0

01

Славчо Трифуновски

Број на голови 0

09

Иван Василев

Број на голови 0

16

Мартин Дејановски

Број на голови 0

14

Александар Мишоски

Број на голови 17

X

Марко Костенцовски

Број на голови 23

10

Игор Стојковски

Број на голови 31

X

Горан Костенцовски

Број на голови 2