Г

Мартин Младеновски

Број на голови 0

07

Илчо Филиповски

Број на голови 0

23

Андреј Чакаров

Број на голови 0

10

Виктор Доневски

Број на голови 0

25

Игор Стојковски

Број на голови 2

08

Горан Костенцоски

Број на голови 0

04

Ибраим Исмаили

Број на голови 4

10

Христијан Мицецски

Број на голови 5

24

Бенер Бекиовски

Број на голови 3

16

Марко Костенцовски

Број на голови 11

02

Благоја Лолески

Број на голови 0

12

Мишо Ѓоргиовски

Број на голови 24

01

Славчо Трифуновски

Број на голови 0

09

Никола Секуловски

Број на голови 8

09

Александар Мишоски

Број на голови 9