Марко Неделковски

Број на голови 31

Ненад Стојкоски

Број на голови 5

Петар Стефановски

Број на голови 17

Дамјан Темелкоски

Број на голови 3

Филип Јаневски

Број на голови 2

Никола Игњатовски

Број на голови 3

Андреј Ацевски

Број на голови 7

Васко Ефтимовски

Број на голови 0

Мартин Ѓуровски

Број на голови 0

Славчо Стојкоски

Број на голови 1

Филип Зоксимовски

Број на голови 7

Стефан Младеновски

Број на голови 0

Дарко Најдовски

Број на голови 0

Дамјан Алексовски

Број на голови 2

Ангел Лозаноски

Број на голови 0

Спасе Жупаноски

Број на голови 0