Мирослав Тодоровски

Број на голови 0

Кире Митков

Број на голови 1

Александар Николовски

Број на голови 1

Далибор Тасевски

Број на голови 4

Благојче Јовчевски

Број на голови 1

Љупчо Павковиќ

Број на голови 6

Кристијан Тодоровски

Број на голови 1

Благојче Стојановски

Број на голови 2