12

Далибор Миленковски

Број на голови 0

04

Дејан Блажевски

Број на голови 12

06

Томи Петковски

Број на голови 10

08

Велко Серафимовски

Број на голови 0

03

Сашо Георгиев

Број на голови 11

10

Марјан Србиновски

Број на голови 18

05

Љупчо Павловиќ

Број на голови 15

11

Даниел Антовски

Број на голови 28

03

Сабит Хусеини

Број на голови 11

16

Златко Галаманов

Број на голови 0

79

Давор Калиновски

Број на голови 0

X

Тони Спасовски

Број на голови 0

X

Гоце Крстевски

Број на голови 7

X

Јовица Илиевски

Број на голови 1