Дејан Блажевски

Број на голови 3

Владимир Шмиковски

Број на голови 5

Сашо Георгиев

Број на голови 3

Маријан Србиновски

Број на голови 0

Љупчо Павловиќ

Број на голови 10

Даниел Антовски

Број на голови 4

Сабит Хусеини

Број на голови 6

Тихо Фидановски

Број на голови 0

Гоце Крстевски

Број на голови 12

Филип Димовски

Број на голови 22

Филип Колеќески

Број на голови 17

Бранко

Број на голови 0

Васко Мирчевски

Број на голови 4

Велко Серафимовски

Број на голови 5

Дарко Патров

Број на голови 3