12

Далибор Миленковски

Број на голови 0

04

Дејан Блажевски

Број на голови 4

08

Велко Серафимовски

Број на голови 8

03

Сашо Георгиев

Број на голови 5

10

Марјан Србиновски

Број на голови 3

05

Љупчо Павловиќ

Број на голови 11

11

Даниел Антовски

Број на голови 11

03

Сабит Хусеини

Број на голови 4

16

Златко Галамарев

Број на голови 1

79

Давор Калиновски

Број на голови 0

X

Јовица Илиевски

Број на голови 0

X

Тихо Фидановски

Број на голови 52

X

Дарко Петровски

Број на голови 0

X

Гоце Крстевски

Број на голови 3

X

Азем Бучи

Број на голови 3