Дејан Блажевски

Број на голови 1

Гоце Крстевски

Број на голови 2

Велко Серафимовски

Број на голови 0

Сашо Георгиев

Број на голови 0

Маријан Србиновски

Број на голови 0

Љупчо Павловиќ

Број на голови 0

Даниел Антовски

Број на голови 0

Сабит Хусеини

Број на голови 0

Азем Бучи

Број на голови 0

Филип Колеќески

Број на голови 3

Владимир Смичковски

Број на голови 0

Филип Димовски

Број на голови 3

Васко Мирчевски

Број на голови 0

Бранко

Број на голови 0

Дарко Патров

Број на голови 1