Дејан Блажевски

Број на голови 2

Велко Серафимовски

Број на голови 1

Сашо Георгиев

Број на голови 0

Маријан Србиновски

Број на голови 1

Љупчо Павловиќ

Број на голови 3

Даниел Антовски

Број на голови 9

Сабит Хусеини

Број на голови 7

Тихо Фидановски

Број на голови 17

Гоце Крстевски

Број на голови 2

Азем Бучи

Број на голови 4