3

Дарко Аралампиев

Број на голови 1

11

Пепи Мицев

Број на голови 4

4

Стефан Тевдовски

Број на голови 0

12

Ернанд Рамдедовиќ

Број на голови 0

10

Сашо Каровски-Џуме

Број на голови 0

9

Дарко Петров

Број на голови 2

7

Николче Глигуровски

Број на голови 5

1

Александар Димитровски

Број на голови 2

2

Виктор Јончевски

Број на голови 0

6

Ненад Антовски

Број на голови 0

5

Ристе Бошев

Број на голови 1

8

Ристе Бошев

Број на голови 0