Александар Димитровски

Број на погодоци 0

Пепи Мицев

Број на погодоци 0

Николче Глигуровски

Број на погодоци 7

Дарко Петров

Број на голови 7

Дарко Аралампиевски

Број на голови 0

Мартин Фотевски

Број на голови 4

Ненад Антовски

Број на голови 4

Ернанд Рамдедовиќ

Број на голови 0

Александар Вељановски

Број на голови 3

Мартин Ристовски

Број на голови 3

Марио Петров

Број на голови 0

Димитар Илиевски

Број на голови 2

Ѓоке Гругушковски

Број на голови 0

Игор Даниелоски

Број на голови 0

Виктор Јончевски

Број на голови 0

Игорче Дунимагловски

Број на голови 0

Мартин Ќушкоски

Број на голови 0

Виктор Нацев

Број на погодоци 1

Игор Петровски

Број на погодоци 1