Аце Димитровски

Број на голови 16

Пепи Мицев

Број на голови 3

Николче Глигуровски

Број на голови 16

Дарко Петров

Број на голови 16

Дарко Аралампиевски

Број на голови 0

Мартин Фотевски

Број на голови 8

Ненад Антовски

Број на голови 6

Ернад Рамдедовиќ

Број на голови 1

Александар Димевски

Број на голови 0

Мартин Ристовски

Број на голови 14

Киро Атанасовски

Број на голови 0

Марио Петров

Број на голови 10