Пепи Мицев

Број на голови 0

Николче Глигуровски

Број на голови 10

Дарко Петров

Број на голови 7

Дарко Аралампиевски

Број на голови 1

Ненад Антовски

Број на голови 3

Мартин Фотевски

Број на голови 5

Марио Петров

Број на голови 3

Киро Атанасовски

Број на голови 0

Димитар Илиевски

Број на голови 3

Ѓоке Гругушковски

Број на голови 2

Виктор Јончевски

Број на голови 1

Мартин Ристовски

Број на голови 1

Игор Даниелоски

Број на голови 1

Александат Димески

Број на голови 1