Александар Димитровски

Број на погодоци 0

Пепи Мицев

Број на погодоци 0

Николче Глигуровски

Број на погодоци 4

Дарко Петров

Број на голови 2

Дарко Аралампиевски

Број на голови 0

Мартин Фотевски

Број на голови 1

Ненад Антовски

Број на голови 0

Ернанд Рамдедовиќ

Број на голови 0

Александар Димески

Број на голови 1

Мартин Ристовски

Број на голови 0

Марио Петров

Број на голови 0

Димитар Илиевски

Број на голови 0

Ѓоке Гругушковски

Број на голови 0

Игор Даниелоски

Број на голови 0

Виктор Јончевски

Број на голови 0

Игорче Дунимагловски

Број на голови 0

Мартин Ќушкоски

Број на голови 0

Виктор Нацев

Број на погодоци 3