Пепи Мицев

Број на голови 0

Николче Глигуровски

Број на голови 19

Мартин Ќушкоски

Број на голови 8

Дарко Петров

Број на голови 25

Ненад Антовски

Број на голови 11

Мартин Фотевски

Број на голови 9

Марио Петров

Број на голови 3

Киро Атанасовски

Број на голови 0

Димитар Илиевски

Број на голови 8

Ѓоке Гругушковски

Број на голови 2

Дарко Аралампиевски

Број на голови 1

Виктор Јончевски

Број на голови 3

Мартин Ристовски

Број на голови 7

Игор Даниелоски

Број на голови 1

Александар Димески

Број на голови 1

Александар Димитровски

Број на голови 1