3

Дарко Аралампиев

Број на голови 1

11

Пепи Мицев

Број на голови 7

4

Стефан Тевдовски

Број на голови 3

12

Ернанд Рамдедовиќ

Број на голови 1

10

Сашо Каровски-Џуме

Број на голови 1

9

Дарко Петров

Број на голови 10

7

Николче Глигуровски

Број на голови 18

1

Александар Димитровски

Број на голови 10

2

Виктор Јончевски

Број на голови 0

6

Ненад Антовски

Број на голови 1

5

Ристе Бошев

Број на голови 1

8

Дарко Јованов

Број на голови 0

Мики Стојановски

Број на голови 1