11

Оливер Христовски

Број на голови 13

07

Стефан Димовски

Број на голови 19

05

Дарко Стевков

Број на голови 5

09

Сунај Љазим

Број на голови 14

12

Даниел Ристески

Број на голови 14

02

Дениз Салковиќ

Број на голови 17

08

Николче Дамјановски

Број на голови 5

16

Кристијан Арсовски

Број на голови 7

06

Бобан Митевски

Број на голови 8

04

Боби Тасевски

Број на голови 2

X

Виктор Костов

Број на голови 0

X

Бобан Трајковски

Број на голови 0

X

Даниел Ристевски

Број на голови 4

X

Марко Марковски и

Број на голови 1

X

Илија Арсовски

Број на голови 4

X

Марко Марковски

Број на голови 3