10

Стевче Велковски

Број на погодоци 7

8

Марко Димоски

Број на погодоци 9

11

Нерди Бајрами

Број на погодоци 5

1

Даниел Вељаноски

Број на погодоци 1

2

Живко Стојкоски

Број на погодоци 5

7

Јован Манакоски

Број на погодоци 3

12

Валон Иљази

Број на погодоци 0

4

Кастриот Јонузи

Број на погодоци 2

5

Борче Аргиловски

Број на погодоци 10

3

Бобан Смилевски

Број на погодоци 1