10

Стевче Велковски

Број на погодоци 14

8

Марко Димоски

Број на погодоци 11

11

Нерди Бајрами

Број на погодоци 15

1

Даниел Вељаноски

Број на погодоци 4

2

Живко Стојкоски

Број на погодоци 11

7

Јован Манакоски

Број на погодоци 5

12

Валон Иљази

Број на погодоци 0

4

Кастриот Јонузи

Број на погодоци 2

5

Борче Аргиловски

Број на погодоци 21

3

Бобан Смилевски

Број на погодоци 4

3

Бобан Вељановски

Број на погодоци 1