10

Стевче Велковски

Број на погодоци 2

8

Марко Димоски

Број на погодоци 1

11

Нерди Бајрами

Број на погодоци 1

1

Даниел Вељаноски

Број на погодоци 1

2

Живко Стојкоски

Број на погодоци 2

7

Јован Манакоски

Број на погодоци 0

12

Валон Иљази

Број на погодоци 0

4

Кастриот Јонузи

Број на погодоци 0

5

Борче Аргиловски

Број на погодоци 6

3

Бобан Смилевски

Број на погодоци 0