Стефче Велковски

Број на голови 1

Марко Димовски

Број на голови 3

Даниел Вељановски

Број на голови 3

Ваљон Иљази

Број на голови 0

Жика Стојкоски

Број на голови 7

Нерди Бајрами

Број на голови 8

Анастас Секуловски

Број на голови 14

Борче Аргиловски

Број на голови 9

Вецко Вренцоски

Број на голови 32

Младен Костески

Број на голови 5