01

Зоран Деспотовски

Број на голови 2

03

Зоран Саздовски

Број на голови 1

04

Александар Јоксимовски

Број на голови 15

10

Ѓоко Јанакиевски

Број на голови 2

11

Борис Трајковски

Број на голови 14

13

Тони Честојнов

Број на голови 8

14

Далибор Христов

Број на голови 1

32

Диме Рошковски

Број на голови 34

13

Александар Боцевски

Број на голови 10

13

Гоце Димоски

Број на голови 1

5

Слаѓан Ѓоргиевски

Број на голови 6