01

Милош Наумоски

Број на погодоци 3

13

Самир Чеховиќ

Број на погодоци 14

06

Давор Талески

Број на погодоци 0

04

Сатула Алими

Број на погодоци 11

10

Јасин Алими

Број на погодоци 19

07

Бојан Ангелов

Број на погодоци 1

05

Фатимир Демироски

Број на погодоци 1

11

Ибо Шакиров

Број на погодоци 8

03

Стефан Ѓиков

Број на погодоци 1

02

Мартин Стојковски

Број на погодоци 5

08

Илијас Мухединов

Број на погодоци 0

12

Роберт Сефери

Број на погодоци 0

09

Ивица Јовановски

Број на погодоци 1

09

Илијас Бахтијар

Број на погодоци 7