01

Милош Наумоски

Број на погодоци 2

13

Самир Чеховиќ

Број на погодоци 10

06

Давор Талески

Број на погодоци 0

04

Сатула Алими

Број на погодоци 6

10

Јасин Алими

Број на погодоци 15

07

Бојан Ангелов

Број на погодоци 1

05

Фатимир Демироски

Број на погодоци 1

11

Ибо Шакиров

Број на погодоци 6

03

Стефан Ѓиков

Број на погодоци 1

02

Мартин Стојковски

Број на погодоци 4

08

Илијас Мухединов

Број на погодоци 0

12

Роберт Сефери

Број на погодоци 0

09

Ивица Јовановски

Број на погодоци 0