01

Милош Наумоски

Број на погодоци 0

13

Самир Чеховиќ

Број на погодоци 3

06

Давор Талески

Број на погодоци 0

04

Сатула Алими

Број на погодоци 2

10

Јасин Алими

Број на погодоци 5

07

Бојан Ангелов

Број на погодоци 0

05

Фатимир Демироски

Број на погодоци 0

11

Ибо Шакиров

Број на погодоци 1

03

Стефан Ѓиков

Број на погодоци 0

02

Мартин Стојковски

Број на погодоци 1

08

Илијас Мухединов

Број на погодоци 0

12

Роберт Сефери

Број на погодоци 0

09

Ивица Јовановски

Број на погодоци 0