Стефан Вангелски

Број на голови 0

Бесим Муслиу

Број на голови 0

Авни Ајвази

Број на голови 1

Беким Абдулаи

Број на голови 1

Горан Христовски

Број на голови 1

Јакуп Зекири

Број на голови 0

Горан Николовски

Број на голови 0

Стојанче Величковски

Број на голови 2

Горан Јовановски

Број на голови 0

Стефан Лазарески

Број на голови 0

Сашо Каровчевиќ

Број на голови 0

Александар Кокиновски

Број на голови 0

Арслан Бејта

Број на голови 1