01

Филип Поповски

Број на голови 3

04

Никола Зафировски

Број на голови 3

07

Дејан Младеновски

Број на голови 10

09

Мартин Ливрински

Број на голови 42

11

Дејан Јанковски

Број на голови 24

87

Григориј Јовановски

Број на голови 13

47

Борислав Стојанов

Број на голови 1

47

Саше Буцевски

Број на голови 0

77

Марко Митревски

Број на голови 0

Сашко Јовановски

Број на голови 8