01

Филип Поповски

Број на голови 0

04

Никола Зафировски

Број на голови 2

07

Дејан Младеновски

Број на голови 3

09

Мартин Ливрински

Број на голови 9

11

Дејан Јанковски

Број на голови 6

87

Григориј Јовановски

Број на голови 4

47

Борислав Стојанов

Број на голови 1

47

Саше Буцевски

Број на голови 0