01

Филип Поповски

Број на голови 2

04

Никола Зафировски

Број на голови 3

07

Дејан Младеновски

Број на голови 10

09

Мартин Ливрински

Број на голови 22

11

Дејан Јанковски

Број на голови 13

87

Григориј Јовановски

Број на голови 8

47

Борислав Стојанов

Број на голови 1

47

Саше Буцевски

Број на голови 0

77

Марко Митревски

Број на голови 0