Стефан Ѓалевски

Број на погодоци 3

Орде Ивановски

Број на погодоци 7

Нинослав Ранѓеловиќ

Број на погодоци 6

Јасмин Бајрами

Број на погодоци 0

Деко Марков

Број на погодоци 11

Филип Велјановски

Број на погодоци 16

Ервин Ризаов

Број на погодоци 2

Бојан Ивановски

Број на погодоци 2

Арифи

Број на погодоци 2

Гоце Ивановски

Број на погодоци 15