Стефан Ѓалевски

Број на погодоци 2

Орде Ивановски

Број на погодоци 2

Нинослав Ранѓеловиќ

Број на погодоци 6

Јасмин Бајрами

Број на погодоци 0

Деко Марков

Број на погодоци 8

Филип Велјановски

Број на погодоци 11

Ервин Ризаов

Број на погодоци 2

Бојан Ивановски

Број на погодоци 2

Арифи

Број на погодоци 1

Гоце Ивановски

Број на погодоци 7