Стефан Ѓалевски

Број на погодоци 2

Орде Ивановски

Број на погодоци 1

Нинослав Ранѓеловиќ

Број на погодоци 4

Јасмин Бајрами

Број на погодоци 0

Деко Марков

Број на погодоци 7

Филип Велјановски

Број на погодоци 8

Ервин Ризаов

Број на погодоци 2

Бојан Ивановски

Број на погодоци 2

Арифи

Број на погодоци 1

Коце Ивановски

Број на погодоци 1