Стефан Ѓалевски

Број на погодоци 2

Орде Ивановски

Број на погодоци 1

Нинослав Ранѓеловиќ

Број на погодоци 1

Јасмин Бајрами

Број на погодоци 0

Деко Марков

Број на погодоци 3

Филип Велјановски

Број на погодоци 5

Ервин Ризаов

Број на погодоци 1