09

Андрија Периќ

Број на голови 0

07

Влатко Петровски

Број на голови 0

Г

Петар Киприновски

Број на голови 0

02

Јовица Левајковски

Број на голови 2

03

Даниел Китановски

Број на голови 2

08

Стефче Стојановски

Број на голови 0

X

Ѓорѓи Бочваров

Број на голови 5

X

Марко Ѓоргиевски

Број на голови 2

11

Алвин Бачко

Број на голови 16

11

Столе Стојковски

Број на голови 1

11

Стефан Благојевски

Број на голови 0

11

Александар Арсиќ

Број на голови 5

7

Александар Спасовски

Број на голови 3

8

Сухамед Бачко

Број на голови 3

12

Бојан Александровски

Број на голови 2

9

Ракип Ибраимов

Број на голови 2

9

Мартин Чаловски

Број на голови 9

9

Ерсан Зекир

Број на голови 5

9

Никола Гимовски

Број на голови 14