Ристо Стефановски

Број на голови 4

Влатко Петровски

Број на голови 7

Тихо Груевски

Број на голови 9

Роберт Здравковски

Број на голови 0

Александар Бокан

Број на голови 4

Горан Николов

Број на голови 4

Ивица Апостоловски

Број на голови 0

Александар Аврамовски

Број на голови 1

Златко Станковски

Број на голови 1

Христијан Јосифовски

Број на голови 0

Борче Бејковски

Број на голови 2

Пеце Соклевски

Број на голови 0

Ванчо Пековски

Број на голови 0

Душко Ацковски

Број на голови 0

Никола Мицевски

Број на голови 4