Ристо Стефановски

Број на голови 2

Павле Маџовски

Број на голови 0

Златко Станковски

Број на голови 1

Влатко Петровски

Број на голови 11

Александар Бокан

Број на голови 1

Горан Николов

Број на голови 1

Ивица Апостоловски

Број на голови 0

Ванчо Пековски

Број на голови 0

Роберт Здравковски

Број на голови 13

Тихо Груевски

Број на голови 14

Илир Елмазовски

Број на голови 4

Бејковски

Број на голови 1

Пеце Соклевски

Број на голови 2

Александар Аврамовски

Број на голови 1

Христијан Јосифовски

Број на голови 1