Ристо Стефановски

Број на голови 0

Боби Максимовски

Број на голови 0

Александар Радевски

Број на голови 0

Аврамовски Аслекдандар

Број на голови 0

Влатко Петровски

Број на голови 1

Синиша Ковачевиќ

Број на голови 0

Владе Јанакиевски

Број на голови 1

Александар Бокан

Број на голови 0

Николче Јовановски

Број на голови 0

Тихо Груевски

Број на голови 1

Христијан Јосифовски

Број на голови 0

Бејковски Борче

Број на голови 0

Пеце Соклески

Број на голови 0

Никола Мицевски

Број на голови 0

Душко Ацковски

Број на голови 0

Горан Николов

Број на голови 0

Џемил Исмаили

Број на голови 0

Нерим Мустафи

Број на голови 0

Илир Елмазовски

Број на голови 1

Пеце Пецаковски

Број на голови 1

Душко Спасеновски

Број на голови 2