11

Ристо Стефановски

Број на голови 10

12

Димче Димитриевски

Број на голови 0

02

Павле Маџовски

Број на голови 0

03

Златко Станкоски

Број на голови 10

10

Влатко Петровски

Број на голови 5

08

Синиша Ковачевиќ

Број на голови 0

09

Антонио Ничевски

Број на голови 0

07

Александар Бокан

Број на голови 5

04

Диме Милевски

Број на голови 0

X

Горан Николов

Број на голови 0

X

Ивица Апостоловски

Број на голови 2

X

Петар Василевски

Број на голови 3

X

Сенвет Реџепи

Број на голови 6

X

Артан Тика

Број на голови 0

Драги Костадинов

Број на голови 1

Јован Стојанов

Број на голови 5

Бојан Јовановски

Број на голови 3

Ванчо Петковски

Број на голови 2

Јордан Ангеловски

Број на голови 2

Јован Тодоров

Број на голови 1

Кристијан Јосифовски

Број на голови 1

Александар Аврамовски

Број на голови 1