3

Дарко Аралампиев

Број на голови 1

11

Пепи Мицев

Број на голови 11

4

Стефан Тевдовски

Број на голови 7

12

Ернанд Рамдедовиќ

Број на голови 1

10

Сашо Каровски-Џуме

Број на голови 1

9

Дарко Петров

Број на голови 17

7

Николче Глигуровски

Број на голови 23

1

Александар Димитровски

Број на голови 15

2

Виктор Јончевски

Број на голови 0

6

Ненад Антовски

Број на голови 3

5

Ристе Бошев

Број на голови 4

8

Дарко Јованов

Број на голови 0

Мики Стојановски

Број на голови 1