Аце Димитровски

Број на голови 1

Пепи Мицев

Број на голови 0

Николче Глигуровски

Број на голови 2

Дарко Петров

Број на голови 2

Дарко Аралампиевски

Број на голови 0

Мартин Фотевски

Број на голови 2

Ненад Антовски

Број на голови 0

Ернад Рамдедовиќ

Број на голови 0

Александар Димевски

Број на голови 0

Мартин Ристовски

Број на голови 0

Киро Атанасовски

Број на голови 0