05

Мишо Ѓоргиовски

Број на голови 30

24

Бенер Бекиовски

Број на голови 7

08

Марко Костенцовски

Број на голови 13

03

Денис Димитриевски

Број на голови 3

19

Горан Новаковски

Број на голови 8

10

Ѓоре Јовановски

Број на голови 1

04

Ибраим Исмаили

Број на голови 8

09

Никола Секуловски

Број на голови 9

07

Илчо Филиповски

Број на голови 0

10

Ариан Бела

Број на голови 6

02

Благоја Лолески

Број на голови 0

05

Влатко Мурџески

Број на голови 1

25

Игор Стојковски

Број на голови 0

23

Андреј Чакаров

Број на голови 0

Г

Мартин Младеновски

Број на голови 0

Г

Синиша Танушевски

Број на голови 1

Г

Владимир Мурџоски

Број на голови 1

Г

Марио Митровиќ

Број на голови 4